Przedłużenie czasu pracy na baterii.

Ile razy zdarzało się, że w najmniej oczekiwanym momencie nasz laptop rozładował się. Czas pracy na baterii można wydłużyć poprzez modernizację ustawień w systemie operacyjnym.

Specjalne ustawienia powodujące wydłużenie pracy na baterii mogą powodować nieznaczne zmniejszenie wydajności naszego laptopa.  Dlatego warto te ustawienia stosować tylko w przypadkach dla nas bardzo istotnych.

W systemie operacyjnym Windowa XP należy otworzyć opcję zarządzania energią, następnie w panelu sterownia  wyszukujemy opcję zasilania. Kolejnym krokiem jest ustawienie opcji włącz hibernację. Następnie wybieramy opcję oszczędzania energii a z listy, która się pokazuje wybieramy ze schematów zasilania opcję pod nazwą maksimum baterii.

Po zastosowaniu tychże rozwiązań laptop będzie pracował trochę wolniej, za to bateria wystarczy nam na dłużej. Ustawienia te można dostosować do własnych potrzeb.

W systemie Windows Vista i Windows 7 jest trochę inaczej. Przede wszystkim otwieramy panel sterowania  i wyszukujemy zakładkę o nazwie sprzęt i dźwięk. W niej należy wyszukać opcji zasilania. Pojawi nam się okno, w którym zaznaczmy znaczkiem V pozycję oszczędzanie baterii. Po zaznaczeniu tej opcji laptop spowolni swą pracę, również podczas zasilania z sieci. Jednak można to skorygować wybierając pozycję zmień ustawienia planu. Pojawi nam się okienko z ustawieniami dla komputera zasilanego z akumulatora i z sieci. I tu możemy ustawić, dostosować sobie wszystko według własnych preferencji. Kolejnym krokiem jest kliknięcie na zakładkę ?zmień zaawansowane ustawienia zasilania?. Okno, które nam się pokaże przewijamy w dół aż pojawi nam się wiersz o tytule ?zarządzanie energia procesora?. Należy kliknąć na niego podwójnie, tym sposobem rozwijamy menu w postaci drzewka.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie ustawień, które są odpowiedzialne za to by procesor przy zasilaniu sieciowym pracował z pełna prędkością. Wybieramy opcję ?podłączony?a w polu obok wpisujemy wartość 100. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie ustawienia potwierdzamy kliknięciem na ?zapisz zmiany?.

Cały proces nie jest zbyt skomplikowany a może nam pomóc przedłużyć czas pracy gdy jesteśmy w podróży.