Zagrożenia jakie niesie za sobą dostęp do Internetu

Od samego początku istnienia Internetu, towarzyszy  mu zasadniczy problem rozpowszechniania  niepożądanych treści. Pod tym terminem kryje się m.in. rasizm, przemoc, wolność słowa ? bezkarne pisanie komentarzy, erotyka, itp. Bardzo łatwo jest domyśleć się, że najwięcej zakazanych treści znajduje się w Internecie, a dostęp do nich ma każdy, nawet najmłodszy użytkownik sieci, deklarujący 18 lat. Istotnym jest fakt, że wystawienie opinii na dany temat przez Pana Kowalskiego jest łatwiejsze w Sieci niż gdziekolwiek indziej, jak również dostęp do materiałów pornograficznych jest prostszy w Internecie niż w wypożyczalni video czy kiosku.

Sieć internetowa uznana przez użytkowników za najbardziej demokratyczny sposób przekazywania informacji, stała się właściwie dostępna dla każdego. Próbują w niej zaistnieć ludzie, którzy w innych środkach masowego przekazu nie zostaliby dopuszczeni do zaprezentowania własnych poglądów. Firmy konkurencyjne ?obsmarowują? się wzajemnie na forach internetowych, po to aby się oczernić. Rozwijająca się komputeryzacja naszego życia, w wielu środowiskach budzi lęk, iż oddanie ludzkich spraw w cybernetyczne ręce, odbierze nam nad nimi kontrole. Biorąc pod uwagę ten fakt – Internet oprócz korzyści wynikających z ogromu informacji, stwarza również wiele zagrożeń.

Bardzo dużym zagrożeniem wynikającym z korzystania z Internetu jest uzależnienie  od niego. Dlaczego  nasza skłonność do nadmiernego korzystania z sieci przypomina nałóg?

Podczas ?surfowania? po Internecie ludzie zatracają poczucie czasu. Rozmowy internetowe stają się coraz bardziej kuszące, otrzymujemy wtedy uznanie i zainteresowanie z internetowych środowisk, które są często nieznajome i wyidealizowane.

Internet zmienia naszą cywilizację ? jak zmieniły ją samochód, telefon czy telewizja. Korzystając z tego dobra, należy zawsze zachowywać zdrowy rozsądek i pamiętać, że nie wszystko co tam znajdziemy jest prawdziwe i warte naszej uwagi.